Home.Info.Activiteiten .Routes.Sponsoren.Links.Contact.

Copyright MC-Volgas© Alle rechten voorbehouden.   Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid

www.tecs2001.nl

Privacybeleid

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.

 

   * De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat.

   * Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail te benaderen.

   * Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over MC-Volgas te zenden. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).

 

MC-Volgas respecteert de privacy van elke gebruiker en zal de persoonlijke informatie die een gebruiker verschaft altijd vertrouwelijk behandelen.

MC-Volgas zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

 

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften.

 

Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.

 

U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

 

Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operatingsystem dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

 

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat MC-Volgas verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

MC-Volgas draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om u (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

U hebt het recht MC-Volgas te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. MC-Volgas zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u MC-Volgas verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

 

MC-Volgas kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

 

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van MC-Volgas, kunt u contact opnemen via het secretariaat, zoals vermeld op de contact-pagina.