Home.Info.Activiteiten .Routes.Sponsoren.Links.Contact.

Copyright MC-Volgas© Alle rechten voorbehouden.   Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid

www.tecs2001.nl

Gebruiksvoorwaarden

DISCLAIMER:

Hoewel bij het ontwikkelen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. MC-Volgas is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover MC-Volgas geen controle heeft. MC-Volgas draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de informatie op deze servers.

 

COPYRIGHT ©

Copyright © MC-Volgas. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van MC-Volgas worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

 

BIJ TOERRITTEN GELDT:

het bestuur van MC-Volgas is op geen enkele manier aansprakelijk.

Alle ritten worden op de openbare weg gereden. Wettelijke normen voor wat betreft geluid en snelheid zijn dan ook normaal in acht te nemen.

Eventuele controle hierop door de politie is niet uit te sluiten!

Het bestuur van MC-Volgas adviseert de deelnemers om in kleine groepen te rijden. Zo wordt eventuele overlast voor andere weggebruikers voorkomen en de praktijk heeft geleerd dat rijden in te grote groepen toch een bepaald risico inhoudt.

Wij willen u met nadruk verzoeken om uw snelheid binnen het redelijke te houden.